Scout-o-wiki Diskussion:JOTI2005

Aus Scout-o-wiki
Version vom 15. Oktober 2005, 19:28 Uhr von Hati-NL (Diskussion | Beiträge) (→‎Nederlands)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu:Navigation, Suche

Nederlands

Welkom bij de Scout-o-Wiki.
Deze wiki zal al de kennis verzamelen die een Scout weten moet. In de Wikipedia, zijn al een groot aantal artikelen over scouting, maar we willen deze en toekomstige informatie systematisch presenteren. Ook al is dit project van de media werk groep van de DSPG Freiburg, Duitsland, willen we dat deze wiki organisatorisch en intenationaal onafhankelijk is voor alle leden van de internationale scouting beweging.
Om dit te bewerkstelligen, zijn we afhankelijk van jouw hul! Jouw kennis, jouw ervaring kan hier worden bewaard en gedeeld!
Als je wilt adverteren met de scout-o-wiki banner, gebruik dan het logo en de banner die je vind op deze link: Scout-o-Wiki Promo-Aktion